جاروبرقي صنعتي دستگاه واکس کفش آبسردکن پنکه

ارتباط با ما

آدرس و شماره تماس کلینیک :

drmallahi@dr-mallahi.ir

ارتباط با ما:

دکتر اکبری : فلکه تالار،پیچ ستاد،جانباز۸ درب۴

۰۱۷۳۲۲۳۹۱۳۸

۰۹۳۳۹۴۳۴۷۰۵

۰۹۳۳۹۴۳۴۷۰۵

دکتر ملاحی : فلکه تالار،پیچ ستاد،جانباز۸ درب۳

۰۱۷۳۲۲۳۲۳۱۷

۰۱۷۳۲۲۳۳۰۹۱

۰۹۳۹۱۷۱۴۶۷۱

نمایندگی ها :

← گرگان – عطاری شهریار فلکه تالار ، پیچ ستاد،بین جانباز۱۲،۱۴  – ۳۲۲۴۳۲۱۸و۰۹۱۱۵۱۰۰۵۶۹

← گرگان – عطاری طب الرضا فلکه تالار ، پیچ ستاد،بعداز جانباز۱۲ جنب تندیس ۳۲۲۳۰۳۱۱ و ۰۹۳۹۷۲۱۵۷۴۱

← ازادشهر – خیابان شاهرود سمت چپ کوچه ۳ عطاری طب الرضا  ۰۹۱۱۵۰۹۱۳۳۰ اقای رجبلو

← علی اباد – بعد ازچهارراه جنگلده جنب بانک مرکزی رفاه عطاری عطرینه اقای حسینی  ۰۹۱۱۱۷۵۱۰۴۹

← شاهرود – خیابان ۲۲ بهمن کوچه شهید مزجی پ۲۰ اقای رحیمی  ۳۲۲۴۴۶۸۳-۰۲۳ و ۰۹۱۲۵۷۳۱۱۶۸

ارتباط با ما